Usługi Księgowe:
Oferujemy Państwu pełny zakres usług księgowo-rachunkowych włączając rachunkowość zarządczą i finansową. Obsługujemy przedsiębiorstwa o różnych formach prawnych działalności począwszy od firm jednoosobowych i kończąc na spółkach prawa handlowego.   Nasze biuro rachunkowe dzięki nowoczesnemu podejściu do zagadnień księgowości skupia się nie tylko na procesowaniu danych dla potrzeb fiskalnych, ale tworzeniu dla naszych klientów narzędzi, dzięki którym stają się bardziej konkurencyjni na rynku.

 • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych;
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
 • sporządzanie i składanie miesięcznych/kwartalnych/ rocznych deklaracji podatkowych;
 • kontakt z urzędami podatkowi oraz pomoc w trakcie ewentualnej kontroli;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS, ochrona środowiska;
 • przygotowywanie sprawozdań PEFRON;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości oraz innych regulaminów.

Obsługa kadrowo-płacowa: 

Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej;
 • prowadzenie akt osobowych;
 • obsługa umów zleceń, o dzieło;
 • sporządzanie umów o pracę, dzieło, zlecenie, świadectw pracy oraz innych zaświadczeń związanych z zatrudnieniem;
 • rejestracja przedsiębiorstwa i jego pracowników w ZUS;
 • przygotowywanie miesięcznej listy płac;
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych;
 • sporządzanie deklaracji ZUS;
 • doradztwo w zakresie planowania systemu pracy;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa oraz pomoc podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS;
 •  współpracujemy z firmą, która świadczy kompleksowe szkolenia BHP;

Doradztwo gospodarcze

Naszą misją jest umożliwienie Państwu skupienia się na tym co najważniejsze, czyli na pomysłach i rozwoju własnej firmy. Oferujemy kompleksowe doradztwo w kwestiach prawnych i organizacyjnych.

 • zakładanie działalności gospodarczej;
 • analiza finansowa;
 • sporządzanie umów dotyczących nowych spółek:
 • rejestracja spółek prawa handlowego;
 • rejestracja zmian w spółce;
 • sporządzanie aktów wewnętrznych spółki;
 • sporządzanie umów wspólników;
 • przekształcanie spółek;
 • przygotowywanie wniosków kredytowych;